© 2013 Copyright & design by ADICE

Textové pole:  Kominictví PECH – Dalovice, Karlovy Vary              tel. +420 602 478 791
  rodinná tradice Ι odbornost Ι bezpečnost

 

Veškeré kominické práce.

Textové pole:

 

Vzhledem k rostoucím cenám energií se lidé vrací ke klasickému vytápění pevnými palivy. Není to však až tak jednoduché. Pokud spalinová cesta neodpovídá parametrům daného typu spotřebiče paliv, popř. není upravena dle pokynů výrobce spotřebiče paliv a uživatelé nedodržují požadovanou kvalitu paliva pro daný spotřebič, stejně tak pokyny výrobce spotřebiče na jeho obsluhu, spalováním paliva s vyšší vlhkostí dochází v komínovém průduchu ke kondenzaci spalin, což má za následek vznik dehtu. Ten se na komínovém zdivu usazuje a postupně komínový průduch zanáší. Dochází k prosakování dehtu komínovým zdivem a omítkou do obytných prostor, kde je pak cítit typický zápach. Při intenzivním topení může také dojít k samovolnému vznícení sazí a jejich vyhoření, kdy uvnitř komínového průduchu může teplota dosáhnout až 1 200°C. U neupravených jednovrstvých komínů může dojít v důsledku velkého rozdílu teplot k prasknutí komínového pláště,  nadýchaní zplodin, případně k otravě oxidem uhelnatým.

 

Předcházet těmto situacím lze pravidelným čištěním a kontrolou komínů, dle nařízení vlády č.91/2010 Sb., které je nadřazené ČSN 734201/2010.

 

Naše firma provádí revize spalinových cest ( užívaných komínových průduchů ), které jsou využívány pro odvod spalin spotřebičů všech paliv. Pravidelnými kontrolami zjišťujeme aktuální stav komínu a v případě provedení navržené sanace ( úpravy ) komínového tělesa se může předejít případným škodám na majetku, ztrátách na životech.

 

Textové pole: Čištění a kontroly komínů

www.kominictvi-pech.cz

Pod Parkem 85/4, CZ 362 63  Dalovice, Karlovy Vary

GSM: +420 602 478 791, Tel./fax: +420 353 226 230

E-mail: kominictvi.pech@volny.cz